Přehled vybraných dotačních programů pro obce

Chcete si nechat poradit?

Oblast podpory / program

Integrovaný regionální

operační program 

IROP

Operační program

Životní prostředí

OPŽP

Modernizační

fond

MdF

Národní plán

obnovy

NPO

Národní

sportovní

agentura

NSA

Operační

program

zaměstnanost

OPZ

Operační program

J. A. Komenského

OPJAK

Ministerstvo

pro místní rozvoj

MMR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO

Přeshraniční spolupráce

 

Ústecký kraj

ÚK

OP Spravedlivá

transformace

OPST

Národní program životní prostředí

NPŽP

Státní fond

dopravní

infrastruktury

SFDI

Státní fond podpory investic

SFPI

Sociální služby

       

 

      

 

Obnova území: infrastruktura

    

 

 

     

více »

více »

   
Zdravotnická a sociální infrastruktura     

 

         
Cestovní ruch: infrastruktura       

 

       
Cyklodoprava

více »

více »

    

 

     více » více » 

Změny klimatu - prevence rizik

 

 

          

 

  

ČOV, voda

 

 

          

více »

více »

  
Ekologická vozidla, MHDvíce » 

více »

více »

           

Energetické úspory, zateplení budov

 

více »

 

         

více »

 

 

Energie - OZE, FVE více »

více »

více »

 

          

 

Dopravní infrastruktura (komunikace)

více »

více »

      

 

     více » 
Odpady, recyklace 

více »

více »

 

 

        

 

 

  
Sportovní infrastruktura    

více »

více »

          
Školství     

více »

více »

  více »  

 

  
MŠ - investice (odborné učebny, úpravy a rekonstrukce)více »  

více »

           

ZŠ, SŠ, VOŠ – investice (odborné učebny, úpravy a rekonstrukce

více »          

 

   
Veřejné osvětlení  

více »

více »

           
Veřejná správa (dokumenty, digitalizace)

více »

více »

více »

  

více »

více »

více »

    

 

  

více »

více »

 

  
Zelená infrastruktura (zeleň)více »

 

         více »   

Zaměstnanost (neinvestice)

     

více »

         
Vzdělávání, rekvalifikace     

více »

více »

více »

více »

         
Brownfieldy       

 

 

     

 

Ochrana přírody