Přehled vybraných dotačních programů pro obce

 

Oblast podpory / program

Integrovaný

operační 

program

IROP

Integrovaný

operační

program

IROP REACT

Operační program

Životní prostředí

OPŽP

Modernizační

fond

MdF

Národní plán

obnovy

NPO

Operační program

doprava

OPD

Národní

sportovní

agentura

NSA

Operační

program

zaměstnanost

OPZ

Operační program

J. A. Komenského

OPJAK

Ministerstvo

pro místní rozvoj

MMR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO

Národní program životní prostředí

NPŽP

Státní

fond

dopravní infrastruktury

SFDI

Státní fond podpory investic

SFPI

Sociální služby: Infrastruktura

více »více »       

více »

více »

   

více »

Poskytování sociálních služeb

       

více »

více »

více »

      
Zdravotnická a sociální infrastruktura

více »

více »     

 

      
Muzea, knihovnyvíce »             
Cestovní ruch: infrastrukturavíce »             
Cyklodoprava

více »

      

 

    

více »

 

Změny klimatu - prevence rizik

 

 

více »

        

více »

více »

  

ČOV, voda

  

více »

        

více »

více »

  
Ekologická vozidla

více »

  

více »

více »

         

Energetické úspory, zateplení budov

 

 

více »

více »

         

více »

Energie - OZE, FVE

 

 

více »

více »

více »

více »

        

více »

Dopravní infrastruktura (komunikace)

více »

    

více »

více »

   

více »

  

více »

více »

více »

 
MHD

více »

  

více »

více »

       

více »

 
Odpady, recyklace  

více »

 

více »

      

více »

  
Sportovní infrastruktura      

více »

více »

více »

       
Školství       

více »

více »

více »

  

více »

  
MŠ - investice (odborné učebny, úpravy a rekonstrukce)

více »

   

více »

         
ZŠ, SŠ - investice (odborné učebny, úpravy a rekonstrukce)

více »

             
Veřejné osvětlení   

více »

více »

         
Veřejná správa (dokumenty, digitalizace)

více »

 

   

více »

      

více »

více »

  
MAS

více »

             
Regenerace sídlišť             

více »

Zelená infrastruktura (zeleň)více » 

více »

           

Zaměstnanost (zlepšit zaměstnanost,

modernizace nástrojů trhu práce,

rovnováha mezi muži a ženami)

       

více »

      
Vzdělávání, rekvalifikace       

více »

více »

více »

více »

      
Podpora obcí dle počtu obyvatel         

více »

více »

více »

    
Brownfieldy         

 

více »

  

více »