Operační program životní prostředí (OPŽP)

Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti


Příjemci:
Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.


Zaměření podpory:
V rámci specifického cíle budou podporovány aktivity spojené se snižováním energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.


Typové aktivity:

  • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
  • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
  • výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

doprovodné aktivity:

  • zlepšení kvality vnitřního prostředí budov,
  • zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu.

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: