Integrovaný regionální operační program

Čistá a aktivní mobilita


Příjemci:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., Ministerstvo dopravy ČR, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zaměření podpory:

Cílem podpory je zavést v městských oblastech inteligentní, propojenější a čistější systémy dopravy. Zatraktivněním hromadné veřejné dopravy a zlepšením podmínek pro aktivní mobilitu motivovat veřejnost k přesunu z individuální automobilové dopravy na dopravu veřejnou, cyklistickou a pěší, a tím přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.

Typové aktivity:

 • Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu (elektro, H, plyn)
 • Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
 • Telematika pro veřejnou dopravu
  • zavedení neb modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu;
  • zavedení neb modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě;
  • zavedení neb modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;
  • zavedení systémů pr autonomní mobilitu ve veřejné dopravě;
  • zavedení systémů pr služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.
 • Multimodální osobní doprava
  • výstavba a mdernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
  • výstavba a mdernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
  • realizace preferenčních patření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.
 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • výstavba, mdernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
  • zvyšvání bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami v nehodových lokalitách;
  • zvyšvání bezpečnosti pěší a automobilové dopravy rekonstrukcí mostů v trase místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 

Předpokládané vyhlášení výzvy: 3.Q 2022 (telematika, plnicí a dobíjecí stanice 4.Q 2022) 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: