Integrovaný regionální operační program

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

(ITI)

Příjemci:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené krajem, obcí či dobrovol.svazkem, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zaměření podpory:

Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší.

Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy.

Typové aktivity:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
  • Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Míra dotace: Výše dotace se pohybuje v rozmezí 70–85 % z celkových způsobilých výdajů dle typu regionu.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 mil. Kč až 30 mil. Kč

Příjem žádostí: do 31. 12. 2027 (ITI – 53. výzva)

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: