Aktuality

 


Dotace - Aplikace

Dotace - Aplikace

Výzva: 28. 5. 2021 Příjem žádostí 8. 6. 2021 - 31. 7. 2021 Stručné resumé a bližší informace ZDE ...

DOTACE - Inovace

DOTACE - Inovace

Výzva: 28. 5. 2021 Příjem žádostí 15. 6. 2021 - 30. 8. 2021 Stručné resumé a bližší informace ZDE ...

DOTACE - Potenciál

DOTACE - Potenciál

anebo jejich hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. Výzva: 27. 5. 2021 Příjem žádostí 14. 6. 2021 - 26. 8. 2021 Stručné resumé ...

Dotační výzva na FVE

Dotační výzva na FVE

Podporována je především výstavba na pozemcích, a to včetně agrofotoltaiky. Výzva je rozdělena na projekty s instalacemi do 1 MWp a na projekty s instalacemi nad 1 MWp. Žádosti mohou podávat podnikatelské i veřejnoprávní subjekty ...

Dotační prostředky z Modernizačního fondu

Dotační prostředky z Modernizačního fondu

Smyslem programu je podpora rychlého přechodu tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět. Příjem žádostí je žadatelům umožněn od 24. 5. 2021 do 14. 1. 2022. V květnu pak bude navazovat vyhlášení ...

ICT a sdílené služby - digitální podnik

ICT a sdílené služby - digitální podnik

posun vyhlášení výzvy na 28. 6. 2021, příjem žádostí 2. 9.2021 - 11. 10. 2021   minimální výše dotace bude činit 1 mil. výzva bude rozdělena na dvě – jedna bude pro méně rozvinuté regiony, tj. Severozápad, Severovýchod, ...

Program TREND – očekávaná dotační výzva na podporu VaV

Program TREND – očekávaná dotační výzva na podporu VaV

Žadateli mohou být firmy, které v posledních 5 letech nečerpaly přímou a nepřímou podporu na VaV v úhrnu více než 1 mil. Kč a projekt řeší ve spolupráci s výzkumnou organizací. Dotace zde může činit až 80 % dle velikosti ...

!! Rozhodnutí o poskytnutí dotace !!

!! Rozhodnutí o poskytnutí dotace !!

vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Prodloužení příjmu žádostí o podporu u VIII. Výzvy programu Inovace

Prodloužení příjmu žádostí o podporu u VIII. Výzvy programu Inovace

Zároveň také došlo k navýšení alokace výzvy o 1,5 mld. Kč, tedy celkově na 3 mld. Kč.

MODERNIZAČNÍ FOND PRO PODNIKATELE V PRAZE SPUŠTĚN

MODERNIZAČNÍ FOND PRO PODNIKATELE V PRAZE SPUŠTĚN

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program se skládá z několika podprogramů určených mj.

Vysoký zájem o dotační programy

Vysoký zájem o dotační programy

Tato situace nastala i u programů jako je např. OP PIK Potenciál, kde v minulosti alokace stanovená výzvou stačila na uspokojení všech kvalitních projektů. Výrazný převis je také u programů OP PIK Technologie a Aplikace, stejná ...