Aktuality

 


Dotace 80 % na tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů, jejich vývoj a testování

Dotace 80 % na tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů, jejich vývoj a testování

Malé a střední firmy v Ústeckém kraji budou moci žádat o dotaci v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace - Inovační voucher na nákup služeb (vývoj prototypu, měření, testování), hmotného (stroje a zařízení související s novým produktem) a nehmotného (práva duševního vlastnictví) majetku či osobní nákladů na nově vzniklé pracovní místo účelově vytvořené pro realizaci výzkumu. Podpora je zaměřena především na vývoj, testování a tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů a pořízení výrobních zařízení související s inovovaným produktem. Dotace pokryje 80 % způsobilých výdajů projektu s tím, že lze získat částku minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně ve výši 1 mil. Kč.

Více informací zde: https://dotace-fondy.eu/operacni-program-spravedliva-transformace

❬   Zpět