Aktuality

 


Vyhlášení výzvy DIGITÁLNÍ PODNIK - TECHNOLOGIE 4.0 pro malé a střední podniky

Vyhlášení výzvy DIGITÁLNÍ PODNIK - TECHNOLOGIE 4.0 pro malé a střední podniky

Dne 25. 10. 2023 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotace na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb za účelem digitální transformace společnosti. Žádosti bude možné předkládat od 22. 11. 2023 do 15. 2. 2024. Výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být minimálně 5 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč. Dotace se poskytuje ve výši 30 % – 60 %, v závislosti na velikosti žadatele a místu realizace projektu.

Více informací: https://dotace-fondy.eu/optak

❬   Zpět