Aktuality

 


Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ na podporu Zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů CR.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Monitoring návštěvnosti.
  • Navigační a informační systémy pro účastníky CR.
  • Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky.
  • Úpravy lyžařských běžeckých tratí.
  • Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech.
  • Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu.

Forma a výše podpory: max. 50 % celkových uznatelných nákladů, max. 10 mil. Kč

Příjem žádostí: 2. 1. 2024 – 29. 2. 2024

Bližší informace na: www.dotace-fondy.eu/mmr

❬   Zpět