Ministerstvo pro místní rozvoj

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D721)

č. výzvy 1/2024/117D72100

 

Zaměření podpory: Zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora socioekonomických přínosů CR.

 

Příjemci: územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace destinačních managementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty.

 

Příklady podporovaných aktivit:

  • Monitoring návštěvnosti.
  • Navigační a informační systémy pro účastníky CR.
  • Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky.
  • Úpravy lyžařských běžeckých tratí.
  • Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech.
  • Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu.

 

Forma a výše podpory: max. 50 % celkových uznatelných nákladů, max. 10 mil. Kč

Příjem žádostí: 2. 1. 2024 – 29. 2. 2024

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. 11. 2025

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: