Aktuality

 


Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ na podporu Zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, ...

Marketingové aktivity v cestovním ruchu (MMR)

Marketingové aktivity v cestovním ruchu (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu „Marketingové aktivity v cestovním ruchu“ na podporu zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění ...

VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VÝZEV NA FVE

VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VÝZEV NA FVE

V rámci Modernizačního fondu byly vyhlášeny nové výzvy zaměřené na podporu výstavby FVE. Výzva RES+ č. 1/2024 je určena pro FVE do 5 MWp s vlastní spotřebou energie. Výzva RES+ č. 2/2024 je vyhrazena pro instalace FVE nad 1 ...

VÝZVA INOVAČNÍ VOUCHERY PRODLOUŽENA

VÝZVA INOVAČNÍ VOUCHERY PRODLOUŽENA

Inovační vouchery II. výzva OP TAK byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. 5. 2024. Dotační titul je určený pro malé a střední podniky. Hlavní náplní projektů musí být rozvoj spolupráce mezi podnikovou ...

DOTACE 80 % NA POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

DOTACE 80 % NA POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Malé a střední firmy v Ústeckém kraji mohou žádat o dotaci na nákup strojů, zařízení, hmotného (HW, stroje a zařízení) a nehmotného (SW) majetku a stavební úpravy. Projekt povede k zahájení výroby nového produktu nebo ...

Vyhlášení výzvy DIGITÁLNÍ PODNIK - TECHNOLOGIE 4.0 pro malé a střední podniky

Vyhlášení výzvy DIGITÁLNÍ PODNIK - TECHNOLOGIE 4.0 pro malé a střední podniky

Dne 25. 10. 2023 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotace na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb za účelem digitální transformace společnosti.

Dotace 80 % na pořízení digitálních technologií a služeb

Dotace 80 % na pořízení digitálních technologií a služeb

Malé a střední firmy v Ústeckém kraji mohou žádat o dotaci na nákup služeb, hmotného (HW, stroje a zařízení) a nehmotného (SW) majetku. Projekt povede k přípravě procesu digitální transformace podniku a ke zvýšení úrovně ...

Dotace 80 % na tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů, jejich vývoj a testování

Dotace 80 % na tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů, jejich vývoj a testování

Malé a střední firmy v Ústeckém kraji budou moci žádat o dotaci v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace - Inovační voucher na nákup služeb (vývoj prototypu, měření, testování), hmotného (stroje a zařízení ...

Dotace na pořízení nových technologií a strojů

Dotace na pořízení nových technologií a strojů

V druhé polovině října bude vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Digitální podnik - Technologie 4.0“. V programu můžete získat dotaci na pořízení nových technologických zařízení a vybavení ...

Marketing – 1. výzva vyhlášena

Marketing – 1. výzva vyhlášena

Byla vyhlášena výzvy k předkládání žádostí o dotace v rámci programu MARKETING, který je určen pro malé a střední podniky a podporuje až 5 účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Způsobilým výdajem je pronájem ...

POTENCIÁL - VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER – VÝZVA VYHLÁŠENA

POTENCIÁL - VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER – VÝZVA VYHLÁŠENA

Byla vyhlášena výzva OP TAK „Potenciál“ zaměřená na podporu založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií a jiného vybavení nezbytného pro ...

Spolupráce škol a firem – výzva vyhlášena

Spolupráce škol a firem – výzva vyhlášena

Pro malé a střední podniky se nabízí možnost získat dotaci až ve výši 70 % na zavedení praktického vyučování ve firmě. O dotaci mohou žádat firmy, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné ...

Marketing – plánovaná výzva

Marketing – plánovaná výzva

V blízké době se očekává vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o dotace v rámci programu MARKETING, který bude určen pro malé a střední podniky a bude podporovat jejich účast na zahraničních veletrzích a výstavách.

VÝZVA NOVÉ ÚSPORY ENERGIE VYHLÁŠENA

VÝZVA NOVÉ ÚSPORY ENERGIE VYHLÁŠENA

Národní rozvojová banka a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásily pro podnikatele bez rozdílu velikosti program Nové úspory energie - úvěry na podporu snížení energetické náročnosti jejich provozů. Podnikatelé budou moci ...

Technologie MAS – výzva vyhlášena

Technologie MAS – výzva vyhlášena

Byl vyhlášen dotační program zaměřený na pořízení nových technologických zařízení, vybavení a strojů, které zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků. Žadatel musí vykonávat svou podnikatelskou činnost ...

Výzva na podporu digitalizace malých a středních podniků vyhlášena

Výzva na podporu digitalizace malých a středních podniků vyhlášena

V rámci OP TAK byla vyhlášena výzva Digitální podnik – virtuální podnik – I. výzva., která je zaměřena na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků. Příjem žádostí bude probíhat od 3. 7. 2023 ...

PROGRAM TREND PODPROGRAM „TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI“

PROGRAM TREND PODPROGRAM „TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI“

Technologická agentura ČR dne 5. 4. 2023 vyhlásila výzvu v rámci programu TREND podprogram „Technologičtí lídři“. Podprogram „Technologičtí lídři“ je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro ...

Podpora přípravy projektových záměrů  v Ústeckém kraji 2023

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023

Ústecký kraj vyhlásil dotační program na přípravu odborné dokumentace pro obce do 5 000 obyvatel. Příjem žádostí: 3. 4. 2023 - 3. 5. 2023 Zaměření podpory: Příprava odborné dokumentace - dotaci lze použít na zpracování: ...

VÝZVA NA PODPORU DIGITALIZACE FIREM - PLÁNOVÁNA

VÝZVA NA PODPORU DIGITALIZACE FIREM - PLÁNOVÁNA

V červnu 2023 je plánováno spuštění příjmu žádostí na podporu nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit výrazný posun v digitalizaci MSP v rámci výzvy „Virtuální ...

VÝZVA TECHNOLOGIE PRO MAS – PLÁNOVÁNA

VÝZVA TECHNOLOGIE PRO MAS – PLÁNOVÁNA

V červnu 2023 je plánováno spuštění příjmu žádostí v rámci dotačního programu „Technologie pro MAS“. Podnikatelské subjekty budou moci žádat o dotaci na nákup nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné ...

VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER - PLÁNOVÁNA

VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER - PLÁNOVÁNA

V červnu 2023 je plánováno spuštění příjmu žádostí na podporu založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií a jiného vybavení nezbytného ...

VÝZVA NA PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM V OBLASTI PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - PLÁNOVÁNA

VÝZVA NA PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM V OBLASTI PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - PLÁNOVÁNA

V květnu 2023 je plánováno spuštění příjmu žádostí na podporu výkonu praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů v rámci výzvy „Spolupráce škol a firem“. MSP budou moci žádat o dotaci na pořízení ...

Dotace na výstavbu nebo opravu  cyklistických stezek

Dotace na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil v rámci Národního plánu obnovy výzvu k předkládání žádostí o dotaci na výstavbu nebo opravu cyklostezek nebo zřízení jízdních pruhů pro cyklisty. Příjem žádostí: do 30.

Dotace na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Dotace na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil v rámci Národního plánu obnovy výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo na opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou ...

Dotace na zelenou infrastrukturu

Dotace na zelenou infrastrukturu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí. Příjem žádostí: ...

Webinář pro Města a obce

Webinář pro Města a obce

Dnes 14. 2. 2023 se uskutečnil webinář pro města a obce, kde byly představeny zajímavé dotační možnosti, ze kterých by mohly města a obce čerpat. K dispozici je nyní přehled dotačních možností pro města a obce - prezentace.

PROGRAM TECHNOLOGIE 4.0 – PLÁNOVÁN

PROGRAM TECHNOLOGIE 4.0 – PLÁNOVÁN

Na podzim tohoto roku je plánováno vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Technologie 4.0“. Podnikatelské subjekty budou moci žádat o dotaci na nákup nových technologií umožňujících digitalizaci, automatizaci a robotizaci ...

DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ

DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ

V dubnu roku 2023 je plánováno vyhlášení výzvy TREND „Technologičtí lídři“ z Technologické agentury ČR! Podprogram „Technologičtí lídři“ je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní ...

DOTACE NA PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

DOTACE NA PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

Výzva do aktivity Aplikace byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je do 28. 2. 2023. Dotace na vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

Dotační webinář pro obce

Dotační webinář pro obce

Asistenční centrum, a.s. ve spolupráci s odbornými partnery Euroregionem Krušnohoří a Euroregionem Elbe/Labe pořádají bezplatný webinář, který se zaměří na přehled všech chystaných dotací v tomto roce. Termín konání: ...

Programu SIGMA – DC3 - vyhlášen

Programu SIGMA – DC3 - vyhlášen

Technologická agentura ČR zahájila dne 27. 10. 2022 příjem žádostí do Programu SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení ...

Program TREND podprogram „Nováčci“

Program TREND podprogram „Nováčci“

Technologická agentura ČR informovala, že dne 23. 11. 2022 dojde k vyhlášení výzvy v rámci programu TREND podprogram „Nováčci“. Podprogram „Nováčci“ je zaměřen na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit ...

DOTACE NA PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

DOTACE NA PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

Výzva do aktivity Aplikace byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je do 31. 1. 2023. Dotace na vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

VÝZVA INOVAČNÍ VOUCHERY VYHLÁŠENA

VÝZVA INOVAČNÍ VOUCHERY VYHLÁŠENA

MPO aktuálně vyhlásilo výzvu do aktivity INOVAČNÍ VOUCHERY – Ochrana práv průmyslového vlastnictví. Dotace na realizaci projektů zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě zveřejnění ...

VÝZVA KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VYHLÁŠENA

VÝZVA KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VYHLÁŠENA

IROP aktuálně vyhlásil výzvu do aktivity Kybernetická bezpečnost. Dotace na Zajištění technických bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Dotace pro organizační složky státu; ...

VÝZVA INOVACE VYHLÁŠENA

VÝZVA INOVACE VYHLÁŠENA

MPO aktuálně vyhlásilo výzvu do aktivity Inovace. Dotace na realizaci projektů produktové či procesní inovace. Dotace na nákup technologií, SW, stavební práce atd. Je nutné mít ukončený výzkum a vývoj. Dotace pro malé a střední ...

VÝZVA APLIKACE VYHLÁŠENA

VÝZVA APLIKACE VYHLÁŠENA

MPO aktuálně vyhlásilo výzvu do aktivity Aplikace. Dotace na vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb v rámci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace pro malé a střední podniky (MSP) ...

VÝZVA ÚSPORY ENERGIE VYHLÁŠENA

VÝZVA ÚSPORY ENERGIE VYHLÁŠENA

MPO aktuálně vyhlásilo první dotační výzvu Úspory energií z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Dotace na realizaci aktivit vedoucích k úsporám energií pro malé, střední a velké podniky ...

Miliarda Kč dotací z NPO na cirkulární řešení

Miliarda Kč dotací z NPO na cirkulární řešení

Z Národního plánu obnovy byla vyhlášena 1. výzva CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH s alokací 1 mld. Kč. Investiční dotace ve výši 40 % (min. 1 mil., max. 20 mil. Kč) je určená pro podniky i na území Prahy na pořízení strojů ...

Fond spravedlivé transformace

Fond spravedlivé transformace

Fond spravedlivé transformace je klíčovým nástrojem pro podporu území nejvíce postižených přechodem na klimatickou neutralitu a měl by zabránit prohlubování nerovností mezi regiony. Jeho hlavním záměrem je zmírnit dopad transformace, ...

Evropská komise schválila OP TAK

Evropská komise schválila OP TAK

Evropská komise schválila nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu. Na podporu podnikání je alokováno 81,5 miliardy korun, první výzvy z oblasti energetiky a výzkumu, ...

Výzvy na podporu digitalizace firem vyhlášeny

Výzvy na podporu digitalizace firem vyhlášeny

Výzvy z Národního plánu obnovy poskytující dotace na pořízení ICT produktů a služeb byly dnes vyhlášeny. Příjem žádostí bude trvat od 16. 6. 2022 (9:00) do 16. 9. 2022 (23:59). Dotační tituly jsou určené pro podnikatelské ...

Zahajovací konference OP TAK

Zahajovací konference OP TAK

Dne 2. 6. 2022 proběhla v Grandium Hotel Prague zahajovací konference nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pod názvem OP TAK STARTuje! Organizátorem této akce bylo Ministerstvo průmyslu ...

Dotace na fotovoltaiku - výzva prodloužena

Dotace na fotovoltaiku - výzva prodloužena

Výzva na podporu fotovoltaických elektráren s/bez akumulace na podnikatelských budovách a přístřešcích o výkonu od 1 kWp do 1 MWp včetně byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je do 31. 8. 2022. MPO rozhodlo navýšit ...

Vyhlášení výzvy - DELTA 2

Vyhlášení výzvy - DELTA 2

Technologická agentura ČR vyhlásila výzvu DELTA 2, která je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů (podniků a výzkumných organizací) ...

Úspora vody v průmyslu - program vyhlášen

Úspora vody v průmyslu - program vyhlášen

MPO vyhlásilo 1. výzvu v programu ÚSPORY VODY V PRŮMYSLU, který je zaměřen na úsporu spotřeby vody ve firmách. V rámci tohoto dotačního programu můžete získat 40 % dotaci na optimalizaci spotřeby vody, recyklaci vody, snižování ...

Vyhlášení výzvy - program TREND

Vyhlášení výzvy - program TREND

Technologická agentura ČR vyhlásila výzvu v programu TREND „Technologičtí lídři“, který je zaměřen na aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo ...

Dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj

V dubnu roku 2022 je plánováno vyhlášení výzev TREND „Technologičtí lídři“ a „5G“ z Technologické agentury ČR! Podprogram „Technologičtí lídři“ je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání ...

Připravované výzvy v OP TAK pro rok 2022

Připravované výzvy v OP TAK pro rok 2022

V rámci dotačních možností z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost byl aktualizován harmonogram připravovaných výzev pro rok 2022. Harmonogram k dispozici ZDE ...

DOTACE NA FOTOVOLTAIKU – výzva vyhlášena dnes!

DOTACE NA FOTOVOLTAIKU – výzva vyhlášena dnes!

Z Národního plánu obnovy byla vyhlášena výzva na podporu fotovoltaických elektráren s/bez akumulace na podnikatelských budovách a přístřešcích o výkonu od 1 kWp do 1 MWp včetně. Žádat mohou malé, střední i velké firmy ...

Inovační vouchery - výzva stále otevřena

Inovační vouchery - výzva stále otevřena

Program umožňuje malým a střením podnikům, které realizují projekt mimo území hl. města Prahy, získat 50 – 85% dotaci na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření ...

První letošní dotace pro firmy na HW, SW, digitalizaci, IoT, automatizaci, P4.0 …

První letošní dotace pro firmy na HW, SW, digitalizaci, IoT, automatizaci, P4.0 …

2,5 mld. Kč z Národního plánu obnovy - „Digitální transformace podniků“. Vyhlášení výzvy se očekává již v dubnu 2022. Více informací zde: https://dotace-fondy.eu/NPO 500 mil. Kč z OP TAK – „ICT a sdílené služby ...

Dotační výzva RES+ č. 1/2021 z Modernizačního fondu je prodloužena

Dotační výzva RES+ č. 1/2021 z Modernizačního fondu je prodloužena

Dotační výzva RES+ č. 1/2021 pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp z Modernizačního fondu je prodloužena. Nyní je možno podávat žádosti až do 28. února 2022. Výzva je určena na podporu výstavby menších fotovoltaických elektráren ...

NPO – fotovoltaika – výzva vyhlášena

NPO – fotovoltaika – výzva vyhlášena

Ministerstvo průmyslu a obchodu právě vyhlásilo výzvu do dotačního programu Národní plán obnovy – výstavba nových fotovoltaických zdrojů. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 1. 12. 2021 - 31. 5. 2022 (termín může ...

MODERNIZAČNÍ FOND PRO PODNIKATELE V PRAZE SPUŠTĚN

MODERNIZAČNÍ FOND PRO PODNIKATELE V PRAZE SPUŠTĚN

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program se skládá z několika podprogramů určených mj.