Aktuality

 


Vyhlášení výzvy - program TREND

Vyhlášení výzvy - program TREND

Technologická agentura ČR vyhlásila výzvu v programu TREND „Technologičtí lídři“, který je zaměřen na aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (jako spoluřešitele) z celé ČR včetně Prahy, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to realizovaným vlastními silami nebo formou nákupu VaV služeb.

Lhůta pro podání projektů „Technologičtí lídři“: 28. 4. - 16. 6. 2022.

Rovněž Technologická agentura ČR vyhlásila výzvu v programu TREND „Technologičtí lídři“ se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem a aplikací standardů 5G a vyšších.

Lhůta pro podání projektů „Technologičtí lídři“ 5G: 28. 4. - 13. 6. 2022.

Bližší informace o výzvě www.dotace-fondy.eu/TAČR

❬   Zpět