Aktuality

 


DOTACE 80 % NA POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

DOTACE 80 % NA POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Malé a střední firmy v Ústeckém kraji mohou žádat o dotaci na nákup strojů, zařízení, hmotného (HW, stroje a zařízení) a nehmotného (SW) majetku a stavební úpravy. Projekt povede k zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb či rozšíření výroby produktu nebo poskytování služeb atp. Dotace pokryje až 80 % způsobilých výdajů projektu s tím, že lze získat částku minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně ve výši 500 tis. Kč.

Více informací zde: https://dotace-fondy.eu/operacni-program-spravedliva-transformace

❬   Zpět