Aktuality

 


Dotace na pořízení nových technologií a strojů

Dotace na pořízení nových technologií a strojů

V druhé polovině října bude vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Digitální podnik - Technologie 4.0“. V programu můžete získat dotaci na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, dále na pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší digitalizaci a automatizaci výroby. Bude možné podpořit výrobní a nevýrobní technologie, zařízení a provozní soubory, HW vybavení a lokální sítě včetně souvisejícího SW, patentové licence, SW s vazbou na technologie a zařízení, služby, atd. žadateli mohou být malé i střední podniky.

Příjem žádostí: 15. 11. 2023 – 15. 2. 2024

Více informací: https://dotace-fondy.eu/optak

❬   Zpět