Státní fond dopravní infrastruktury

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2025

Zaměření podpory: Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Příjemci: obce jako budoucí vlastníci cyklistické stezky, příspěvkové organizace zřízené obcí, která vykonává správu tohoto majetku, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace zřízené krajem.

Typové aktivity oblasti I.:

  • Výstavba cyklistické stezky (vč. výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, či nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty)
  • Oprava cyklistické stezky.
  • Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Forma a výše podpory: max. 85 % celkových uznatelných nákladů, min. 1 mil. Kč

Přílohy žádosti:

  • oceněný soupis prací,
  • pravomocné stavební povolení,
  • projektová dokumentace,
  • stanovisko Policie ČR,
  • další dle charakteru akce.

Příjem žádostí: do 1. 7. 2024

 

 

Mám zájem o bližší informace: