Modernizační fond

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)


Příjemci:

Subjekty na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie (dle zákona č. 458/2000 Sb.) - teplárny a tepelná hospodářství obcí

 

 

Zaměření podpory:

Podpora je zaměřena na modernizaci zdroje a/ nebo k němu vztaženému vybudování či rekonstrukci rozvodu. Může zahrnovat zařízení pro akumulaci tepelné energie.


Typové aktivity:

  • podpora výroby energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zdroje, včetně případných systémů akumulace, se změnou palivové základny na:
  • obnovitelné zdroje energie,
  • energetické využití komunálního odpadu (za předpokladu dodržení principu hierarchie nakládání s odpady),
  • zemní plyn,
  • odpadní teplo (včetně využití vodíkových aplikací).
  • podpora distribuce energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím rekonstrukce a budování nových tepelných rozvodů v rámci SZTE (včetně případných systémů akumulace) za podmínky eliminace všech emisně intenzivních zdrojů do roku 2030 v těchto SZTE.


Alokace: 39 mld. Kč


Předpokládaný termín příjmu žádostí: v průběhu roku 2021


Míra podpory: až 80 %

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: