Modernizační fond

LIGHTPUB - Modernizace soustav veřejného osvětlení

 

Zaměření podpory:

Rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

Typové aktivity:

 • Rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení.
 • Modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst.
 • Regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení.
 • Automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.
 • Související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské in­frastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:
  • alternativních pohonů v dopravě,
  • instalaci prvků inteligentních dopravních systé­mů a optimalizaci dopravy,
  • inteligentních systémů nakládání s odpady,
  • optimalizace využití energie a vody.

Míra podpory: 85 %

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 2024

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: