Modernizační fond

Komunitní energetika (KOMUENERG)

 

Poskytovatel:               Státní fond životního prostředí
Oblast zaměření:          investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti

Cíl programu:

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program KOMUENERG je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku).

Kdo může žádat:

 • Energetická společenství (např. družstva, zapsané spolky apod.).

 

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • Podpora vzniku komunitních energetických společenství.
 • Optimalizace konečné spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využí­vajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních bioplynových stanic zpra­covávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
 • Systémy využívající skládkové plyny.
 • Systémy akumulace elektrické a tepelné energie.
 • Zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.
 • Instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace).
 • Výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

Termíny výzvy:

Výzva:                                                  2.Q 2022

Příjem žádostí:                                    bude upřesněno dle výzvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné údaje dostupné na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Mám zájem o bližší informace: