Modernizační fond

Komunitní energetika (KOMUENERG)


Příjemci:

Energetická společenství – obce ve spolku (např. družstva, zapsané spolky apod.).

 


Zaměření podpory:

Opatření využívající místní obnovitelné zdroje energie, potenciál snížení konečné spotřeby energie, akumulaci a sdílení energie nebo jejich kombinaci, na základě místních potenciálů a podmínek.
 


Typové aktivity:

 • podpora budování komunitních energetických společenství,
 • optimalizace konečné spotřeby energie,
 • výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE,
 • výstavba komunitních výtopen a tepláren využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZTE, a optimalizace spotřeby energie,
 • výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci,
 • systémy využívající skládkové plyny,
 • systémy akumulace elektrické a tepelné energie,
 • zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZTE nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů,
 • instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace),
 • výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.
 • systémy využívající zelená a modrá opatření z pohledu stavebně technických úprav budov za účelem snížení jejich energetické náročnosti a přizpůsobení se změně klimatu.


Alokace: 2,25 mld. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: v průběhu roku 2021

Míra podpory: až 80 %

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: