Integrovaný regionální operační program

Telematika pro veřejnou dopravu (MRR, PR, ITI)


Příjemci:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Zaměření podpory:

Telematika pro veřejnou dopravu.

Typové aktivity:

  • zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu;
  • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě;
  • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;
  • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě;
  • zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.

Míra dotace: 70 % - 100 %

Příjem žádostí otevřen do 31. 10. 2023

 

 

Mám zájem o bližší informace: