Operační program Jana Amose Komenského

Škola hrou - Implementace inovovaného kurikula

 

Příjemci: Školy a školská zařízení, vysoké školy, NNP, vzdělávací instituce akreditované MŠMT

 

Podporované aktivity:

  • spolupráce mezi školami při implementaci výstupů IPs v OP VVV, podpora sídlení zkušeností, vznik doplňkových vzdělávacích materiálů,
  • aktivity zavádějící inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem vedoucích k rozvoji kritického a kreativního myšlení dětí, žáků a studentů a posíleí formativního hodnocení,
  • implementace inovovaných RVP do praxe, tvorba učebnic a ucelených vzdělávacích materiálů v souladu s inovovanými RVP, 

Míra dotace: upřesněno po vyhlášení výzvy.

 

Vyhlášení výzvy se plánuje na prosinec 2023.

 

Mám zájem o bližší informace: