Národní plán obnovy

Program EFEKT – Rekonstrukce veřejného osvětlení


Výzva č. NPO 1/2022

Příjemci: obce a společnosti 100% vlastněné obcí

Zaměření podpory:

Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Typové aktivity:

  • Rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie, včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.
  • Příprava kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.
  • Dotaci nelze čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Alokace: 1 725 000 000 Kč

Příjem žádostí: 5.5.2022 – 31.12.2024

Míra podpory: až 100 % způsobilých nákladů (obec do 10 000 obyv. – max. 4 mil. Kč, obec nad 10 000 obyv. – max. 10 mil. Kč). Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení. Dotace 25 tis. Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je 50 bodů.

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: