Národní plán obnovy

Elektromobilita ve veřejném sektoru

Příjemci:

Kraje, obce či jejich dobrovolné svazky, městské části (vč. hl.m. Prahy), organizační složky státu a státní organizace, veřejné instituce a organizace, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem.

Zaměření podpory:

Pořízení dopravního prostředku na elektrický případně vodíkový pohon, pořízení dobíjecí stanice včetně vozu.

Typové aktivity:

Nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:

  • elektromobily,
  • automobily s vodíkovým pohonem.

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Podpořená vozidla musí mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.

Zakoupená nebo provozovaná vozidla všech typů nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium.

Míra dotace: Fixní dotace od 30 tisíc do 1 mil. Kč max. však do výše 50 % dopravního prostředku, dobíjecí stanice max. 30 tisíc.

Příjem žádostí: do 15. 12. 2023

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: