Integrovaný regionální operační program

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Příjemci:

Kraje, obce, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Zaměření podpory:

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu.

Typové aktivity:

  • Silniční bezemisní vozidla k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívající alternativní energie elektřiny nebo vodíku.
  • Bezemisní drážní vozidla k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvaje nebo trolejbusy).
  • Silniční nízkoemisní vozidla k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívající alternativní palivo biometan (autobusy na CNG s minimálním podílem biometanu na celkové spotřebě ve výši 20 % pro každé jednotlivé vozidlo).

S podporou vozidel využívajících hybridní formu pohonu se nepočítá.

Míra dotace: Výše dotace se pohybuje v rozmezí 70–85 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na typu regionu a žadatele.

Příjem žádostí: do 31. 8. 2023

 

 

Mám zájem o bližší informace: