Integrovaný regionální operační program

IROP - Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy  - SC 1.1

 

Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě.

Podporované aktivity:

 • Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu

Vhodný žadatel:

 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace,
 • NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů,
 • kraje,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi,
 • státní podniky.

Územní zaměření:

Výzva č. 45

méně rozvinuté regiony (KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK)

Výzva č. 46

přechodové regiony (SCK, JCK, PLK, VYS, JMK)

Výzva č. 47

území celé ČR

 

Způsobilé výdaje:

 • bude upřesněno

Alokace:

Výzva č. 45

554 675 380 Kč

Výzva č. 46

2 003 629 520 Kč

Výzva č. 47

1 672 959 654 Kč

 

Míra podpory:

 • bude upřesněno

Termíny výzvy:

 • Plánované datum vyhlášení výzvy:                                                                 červen 2023
 • Plánované datum zpřístupnění a zahájení příjmu žádostí:                                  květen 2024
 • Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                      duben 2025

 

 

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné podmínky výzvy určené na základě předchozích vyhlášených výzev a dostupných informací na stránkách IROP.

Mám zájem o bližší informace: