Přeshraniční spolupráce

INTERREG Česko – Sasko


Zaměření podpory:

Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch.

Základní předpoklady:

  • minimálně jeden německý a jeden český partner,
  • uplatňování principu Lead partnera (LP) = přebírá hlavní zodpovědnost za projekt,
  • spolupráce při plánování a realizaci, a také při financování a/nebo zapojením společného personálu,
  • projekt má pozitivní dopad na programové území

Před podáním žádosti je třeba na základě projektového záměru absolvovat povinnou konzultaci za účasti všech partnerů, Společného sekretariátu (JS) a příslušného kraje!.

Míra dotace: 85 %

Příjem žádostí: do 07.07.2023