Integrovaný regionální operační program

Střední školy – (VRR, PR, MRR)

Příjemci:

Kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace), dobrovolné svazky obcí, organizač. složky státu a jejich právnické os., nestátní nezisk.org., školské právnic.os., právnické osoby zapsané v Rejstříku škol

Výzva je určena pro celou ČR včetně hl. města Prahy.

Zaměření podpory:

Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben.

Vnitřní konektivita škol, školní kluby, zázemí SŠ.

Typové aktivity:

  • laboratoře, dílny, odborné učebny, školní klub, prostory ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi,
  • toalety, bezbariérové přístupy a toalety,
  • vnitřní konektivita škol (internetové připojení),
  • nábytek, elektronika, HW, SW.

K podporovaným aktivitám nepatří třídy a školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona a školní jídelny (vývařovny/výdejny)

Míra dotace: 40–100 % z celkových způsobilých výdajů dle typu regionu a příjemce.

Způsobilé výdaje na projekt min. 1 mil. Kč a max. 99 mil. Kč.

Příjem žádostí: do 30. 9. 2025

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: