Operační program životní prostředí (OPŽP)

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury

 

Příjemci: veřejný sektor, včetně obchodních společností vlastněných 100 % veřejným subjektem.

Zaměření podpory:

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury, OZE, výstavba nových budov.

Typové aktivity:

 • Stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody.
 • Instalace solárně-termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů, včetně akumulace.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Ostatní opatření.
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínicí prvky.
 • Zelené střechy.
 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod.
 • Instalace OZE (tepelné čerpadlo, solárně-termické systémy, fotovoltaické systémy.
 • Snížení energetické náročnosti gastroprovozů a prádelen.
 • Výstavba budov ve vysoké energetickém standardu, v pasivním standardu.

Míra podpory: 50 – 70 % dle technické kvality projektu

Předpokládaný termín příjmu žádostí: přelom I. a II. Q 2022 – oblast OZE a energetické úspory v infrastruktuře a novostavby, r. 2023 – rekonstrukce budov

Mám zájem o bližší informace: