Národní program Životní prostředí

 

Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny

Příjemci:

Obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb.

 

Zaměření podpory:

Podpoření zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné

komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím

koordinační úlohy územního plánování.

 

Typové aktivity:

  • podpora pořizování územních studií krajiny.

 

Příjem žádostí: do 31. 12. 2023

 

Alokace: 35 000 000 Kč

 

Míra podpory: 10 %

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: