Národní program Životní prostředí

Výzva č. 15/2021 Ekologická likvidace autovraků 

 

Příjemci: právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky)

Zaměření podpory:

Ekologická likvidace autovraků.

Typové aktivity:

  • Kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2022 a 2023.

Alokace: 80 mil. Kč

Míra podpory: Je závislá na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech.

V případě řádného odevzdání vybraných komodit činí maximální podpora 750 Kč za zpracovaný autovrak, přičemž se uvažuje 150 Kč při splnění množstevního limitu u skla, 150 Kč při splnění množstevního limitu u textilií, 200 Kč při splnění množstevního limitu u pneumatik a 250 Kč při splnění množstevního limitu u plastů.

Předpokládaný termín příjmu žádostí:     2.1.2023 – 31.3.2023 pro komodity odevzdané v roce 2022

                                                                  2.1.2024 – 31.3.2024 pro komodity odevzdané v roce 2023

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: