Národní plán obnovy

Vzdělávání a trh práce

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce


Příjemci:

Předpoklad obce

Zaměření podpory:

Budování kapacit předškolních zařízení

Typové aktivity:

  • Podpora poskytovatelů, aby nedošlo k ukončení poskytování služeb, což by mělo za následek znemožnění uplatnění rodičů malých dětí na trhu práce. Dále bude nutně podpořit rozšiřování kapacit pro nově jesle, ať už výstavbou či rekonstrukcí budov.
  • Budování a rekonstrukce kapacit předškolních zařízení.

Alokace: 3 mld. Kč

Míra podpory: 85 %

Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: