Národní plán obnovy

Vzdělávání a trh práce

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

 

Příjemci:

Předpoklad obce

 


Zaměření podpory:

Budování kapacit předškolních zařízení

 


Typové aktivity:

  • Podpora poskytovatelů, aby nedošlo k ukončení poskytování služeb, což by mělo za následek znemožnění uplatnění rodičů malých dětí na trhu práce. Dále bude nutně podpořit rozšiřování kapacit pro nově jesle, ať už výstavbou či rekonstrukcí budov.
  • Budování a rekonstrukce kapacit předškolních zařízení.

 

 

Alokace: 3 mld. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

Míra podpory: 85 %

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: