Operační program životní prostředí

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

 

Příjemci: bez omezení

Zaměření podpory:

 • Třídicí a dotřiďovací systémy (včetně úpravy) pro separace ostatních odpadů.
 • Úprava a zpracování odpadních kalů z ČOV.
 • Zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Zařízení pro energetické využití odpadů.
 • Zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.
 • Zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.

Typové aktivity:

 • Podpora vysoce účinných zařízení třídicích a dotřiďovacích systémů pro separace ostatních odpadů.
 • Zařízení pro odvodňování, sušení kalů pro jejich další energetické či materiálové využití.
 • Technologické dovybavení stávajících kompostáren umožňující přijímat kaly z ČOV.
 • Materiálové využití ostatních odpadů (ne stavební odpady).
 • Zařízení na energetické využití odpadů nevhodných k materiálovému využití, výroba TAP včetně MBÚ, podpora BPS.
 • Recyklace materiálů.
 • Chemická recyklace nebezpečných odpadů.
 • Technologie na materiálové i energetické využití nebezpečných odpadů.
 • Projekty zařízení vedoucí k odstranění nebezpečných vlastností odpadů.

Míra podpory:    max. 70 % + 15 % bonifikace pro vysoce účinné technologie třídicích systémů

                           max. 85 % (v režimu veřejné podpory) – zpracování odpadních kalů z ČOV

                           max. 70 % - energetické využití odpadů

                           max. 85 % - chemická recyklace odpadů

                           max. 70 % + 15 % bonifikace v případě zařízení k nakládání se zdravotnickými odpady – nebezpečné odpady

Mám zájem o bližší informace: