Operační program životní prostředí

Výzva 68 – Předcházení vzniku odpadu, svoz a jeho zpracování

SC 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Příjemci:

  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obce
  • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
  • Příspěvkové organizace

Zaměření podpory:

Výzva se vztahuje na projekty předcházení vzniku odpadu a jeho svozu a zpracování na území celé ČR. Podporována budou RE-USE centra a kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Podporována bude i výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“).

Typové aktivity:

  • Pořízení kompostérů pro předcházení vzniku komunálních odpadů. (opatření 1.5.1)
  • RE-USE centra, prevence vzniku textilního a oděvního odpadu. (opatření 1.5.2)
  • Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů. (opatření 1.5.4)
  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“). (opatření 1.5.5)

Alokace: 400 mil. Kč

Příjem žádostí: 28. 8. 2024 – 28. 2. 2025

 

Mám zájem o bližší informace: