Národní program Životní prostředí

6/2024 Vodovody a úpravny vody

 

Příjemci:

Žadatelé ze 42., 43. a 44. výzvy OPŽP, jejichž žádost byla ze strany SFŽP doporučena k podpoře a následně zařazena do zásobníku projektů, za předpokladu podání žádosti ve 100 % shodných technických a finančních parametrech (s možností změnit termíny realizace) s žádostí podanou do OPŽP.

Zaměření podpory:

Podpora je zaměřena na výstavbu přivaděčů a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů.

Typové aktivity:

  • Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody
  • Intenzifikace úpraven vody

Alokace: 2 200 000 000 Kč

Příjem žádostí: 15. 5. 2024 – 2. 9. 2024

Míra podpory:

60 % celkových způsobilých výdajů na přivaděče a rozvodné sítě a úpravny vod

30 % celkových způsobilých výdajů na intenzifikace úpraven vod, max. 50 mil. Kč

Realizace projektu: nejpozději do 31. 12. 2029

Mám zájem o bližší informace: