Integrovaný regionální operační program

IROP - Standardizace územních plánů - SC 1.1 (MRR)

 

Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě.

Podporované aktivity:

 • centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

 

Vhodný žadatel:

 • kraje,
 • obce.

 

Územní zaměření:

 • méně rozvinuté regiony (KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK) – 75. výzva
 • přechodové regiony (SCK, JCK, PLK, VYS, JMK) – 76. výzva

Způsobilé výdaje:

 • bude upřesněno

 

Alokace:

 • 117 647 058 Kč (75. výzva)
 • 714 285 714 Kč (76. výzva)

 

Míra podpory:

 • bude upřesněno

 

Termíny výzvy:

 • Plánované datum vyhlášení výzvy:                                                                   leden 2023
 • Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                                       prosinec 2025

 

 

 

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné podmínky výzvy určené na základě předchozích vyhlášených výzev a dostupných informací na stránkách IROP.

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: