Integrovaný regionální operační program

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (PR, ITI)

Příjemci:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené krajem, obcí či dobrovol.svazkem

Zaměření podpory:

Výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro cyklistickou dopravu.

Typové aktivity:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty,
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury,
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury.

Za součást infrastruktury pro cyklistickou dopravu se považuje také výrobna elektrické energie z obnovitelného zdroje.

Míra dotace: Výše dotace se pohybuje v rozmezí 70–85 % z celkových způsobilých výdajů.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 mil. Kč až 50 mil. Kč

Příjem žádostí: do 31. 12. 2027 (ITI – 66. výzva)

                         do 30. 9. 2024 (PR - 36. výzva)

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: