Modernizační fond

TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy

Příjemci:

Veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

Zaměření podpory:

Program na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu.

Typové aktivity:

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

  • výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a ba­teriové trolejbusy veřejné dopravy,
  • výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vo­dík, bioCNG/LNG).

Podpora čisté mobility pořizováním:

  • silničních vozidel veřejné dopravy s alternativ­ním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • parciálních trolejbusů veřejné dopravy,
  • osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

Příjem žádostí: předpoklad 4Q/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: