Operační program zaměstnanost (OPZ)

Specifický cíl 3.1: posílit aktivní začleňování občanů a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost


Aktivity:
Sociální experimentování:

 • Identifikace nenaplňovaných sociálních potřeb;
 • Tvorba nových řešení reagujících na aktuální sociální potřeby;
 • Podpora mikropilotáží před plošným zaváděním nových opatření;
 • Testování řešení a evaluace;
 • Rozvoj nových nástrojů, ověřování, validaci a předvýběr vhodných přístupů pro politiky veřejné správy a jejich implementace;
 • Podpora přístupů identifikující rané signály změn v trendech a ve vývoji sociálních jevů a testování možností, jak adekvátně tomu nastavovat veřejné politiky;
 • Podpora spolupráce s výzkumnými pracovišti apod.;
 • Advokační práce a šíření ověřených řešení.

Zlepšování kvality veřejných služeb pomocí nových přístupů:

 • Analýza služeb, rozvoj proklientských a systémových přístupů;
 • Podpora rozvoje učících se organizací;
 • Zpracování a využívání vědecky ověřených podkladů pro rozhodování (evidence informed policy making);
 • Vzdělávání pracovníků ve veřejném sektoru v oblasti tvorby veřejných služeb, politik a v inovativních přístupech k jejich nastavování a poskytování.

Rozšiřování inovativních řešení a přístupů, vyvinutých např. v rámci složky Zaměstnanost asociální inovace nebo jiných programů EU:

 • Inteligentní přenos dobré praxe,
 • Podpora učení se ze zkušeností jiných včetně využívání poznatků zahraniční a domácí evidence.

Hlavní cílové skupiny:

 • Uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby,
 • Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou,
 • Rodiny s dětmi (včetně vícečetných),
 • Osoby do 25 let věku,
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby,
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a navazující pracovní integrace, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnance,
 • Sociální pracovníci, zaměstnanci NNO a sociálních podniků,
 • Zaměstnavatelé a zaměstnanci,
 • Orgány ústřední státní správy a územních samospráv a jejich zaměstnanci.

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: