Firmy Přehled vybraných dotačních programů pro firmy

Chcete si nechat poradit?

Oblast podpory / program

OP Technologie

a aplikace pro

konkurenceschopnost
OP TAK

Modernizační fond

MDF

Technologická agentura

České Republiky

TAČR

Operační program 

Životní prostředí

OPŽP

Fond pro sprav.

transformaci

(uhelné regiony)

FST

Národní

plán obnovy

NPO 

Ministerstvo

průmyslu a

obchodu

(MPO)

Výrobní technologie

více »

více »

    

 

 

Energetická účinnost

více »

více »  více » 

více »

Obnovitelné zdroje energií

více »

více »

více »

   

více »

 

Čistá mobilita

(vozidla pro podnikání s alternativním pohonem)

 

    

 

 

Rekonstrukce nemovitostí (brownfieldy)

více »    

více »

 
Cirkulární řešení v podnicích (odpady, recyklace)více »  

více »

více »

více »

více »

více »

 
Úspora vody v podnicíchvíce »    

více »

 
Výzkum a vývoj - investicevíce »      
Výzkum a vývoj - provozní nákladyvíce » 

více »

více »

více »

 

více »

více »

 
Výzkum a vývoj v oblasti dopravy  více »  

více »

 
Výzkum a vývoj v oblasti energetiky  více »  

více »

 
Výzkum a vývoj - poradenské službyvíce »      
Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovacívíce »      
Vysokorychlostní internetvíce »    

více »

 
IT vybavení, digitalizacevíce »   

více »

více »

více »

 
Vzdělávání a školení    

více »

 

 
Účast na veletrzích a výstaváchvíce »      
Spolupráce škol a firemvíce »      
Vývoj SWvíce »      
Klima, zeleň, krajina, ochrana přírody   

více »     více »

více »     více »

více »     více »

více »     více »

více »     více »

více »

 

 

více »

více »

více »