Firmy Přehled vybraných dotačních programů pro firmy

Chcete si nechat poradit?

Oblast podpory / program

OP Podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost

OP PIK

OP Technologie

a aplikace pro

konkurenceschopnost
OP TAK

Modernizační fond

MDF

Technologická agentura

České Republiky

TAČR

Operační program 

Životní prostředí

OPŽP

Fond pro sprav.

transformaci

(uhelné regiony)

FST

Národní

plán obnovy

NPO 

Podpora malých a středních podniků

(výrobní technologie)

více »

více »

   více »

více »

Energetická účinnost

 

více »

více »  více » 
Obnovitelné zdroje energií 

více »

více »

více »

   

více »

Čistá mobilita

(vozidla pro podnikání s alternativním pohonem)

 

více »

více »   

více »

Rekonstrukce nemovitostí (brownfieldy)

více »více »    

více »

Oběhové hospodářství (odpady, recyklace) více »  více »

více »

více »

Optimalizace spotřeby vody, dešťová voda více »    

více »

Výzkum a vývoj - investicevíce »více »     
Výzkum a vývoj - provozní nákladyvíce »více » více » 

více »

více »

Výzkum a vývoj v oblasti dopravy   více »  

více »

Výzkum a vývoj v oblasti energetiky   více »   
Výzkum a vývoj s mezinárodní účastí       
Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovacívíce »více »     
Vysokorychlostní internet více »    

více »

IT vybavení, digitalizacevíce »více »   

více »

více »

Vzdělávání a školení více »   

více »

více »