Firmy Přehled vybraných dotačních programů pro firmy

Chcete si nechat poradit?

Oblast podpory / program

OP Technologie

a aplikace pro

konkurenceschopnost
OP TAK

Modernizační fond

MDF

Technologická agentura

České Republiky

TAČR

Operační program 

Životní prostředí

OPŽP

Fond pro sprav.

transformaci

(uhelné regiony)

FST

Národní

plán obnovy

NPO 

Ministerstvo

průmyslu a

obchodu

(MPO)

Operační program

Zaměstnanost+

(OPZ+)

Národní rozvojová banka

(NRB)

Výrobní technologie

více »

více »

 

 

 více »

 

   

Energetická účinnost

více »

více »    

více »

  
Obnovitelné zdroje energií

více »

více »

více »

více »

více »

   

 

více »  

Čistá mobilita

(vozidla pro podnikání s alternativním pohonem)

 

    

 

   
Cirkulární řešení v podnicích (odpady, recyklace)více »  

 

 

 

   
Úspora vody v podnicíchvíce »    

 

   
Výzkum a vývoj - investicevíce »        
Výzkum a vývoj - provozní náklady

více »

více »

 

více »

více »

 

více »

 

   
Výzkum a vývoj v oblasti dopravy  více »  

 

   
Výzkum a vývoj v oblasti energetiky  více »  

 

   
Výzkum a vývoj - poradenské služby

více »

více »

        
Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovacívíce »        
Vysokorychlostní internet

 

    

 

   
IT vybavení, digitalizace

více »

   

více »

    
Vzdělávání a školení    

 

 

 

více »

více »

více »

 
Účast na veletrzích a výstaváchvíce »        
Spolupráce škol a firemvíce »        
Vývoj SWvíce »        
Klima, zeleň, krajina, ochrana přírody   

 

 

 

   
Poradenstvívíce »   více »