Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK – Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I.

 

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Aktivity:

 • podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty (malé, střední, velké podniky) na území celé ČR mimo NUTS 2 Praha

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost ve výstavbě.

Alokace:

 • 500 mil. Kč

Míra podpory:

 • Bude upřesněno dle finálních podmínek výzvy.

Termíny výzvy:

 • Plánované datum vyhlášení výzvy:                                               24. 4. 2023
 • Plánované datum zahájení příjmu žádostí:                                    15. 5. 2023
 • Plánované datum ukončení příjmu žádostí:                                   28. 6. 2024

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné údaje dostupné na stránkách API k OP TAK.

 

 

Mám zájem o bližší informace: