Operační program Zaměstnanost

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II.)

 

Příjemci:

Podniky, OSVČ a neziskové organizace bez rozdílu velikosti, oblasti podnikání či stáří.

Zaměření podpory:

Vzdělávání zaměstnanců.

Typové aktivity:

 • akreditované, neakreditované a odborné jazykové kurzy
 • obnovu a získání řidičských oprávnění skupiny C, D, E, T
 • programování a obsluhy CNC strojů
 • profesní průkazy
 • obsluhu vysokozdvižných vozíků
 • obnovu svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického oprávnění
 • IT gramotnost
 • kurzy z oblasti odborné IT
 • účetní, daňové, ekonomické kurzy
 • jakékoliv další technické dovednosti apod.

Podmínky dotačního programu:

 • zapojení zaměstnanců pracujících na HPP i DPČ
 • podpora zaměstnanců pracujících mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)
 • minimální rozsah vzdělávací aktivity: 40 hodin / účastníka
 • podpořit lze nově i online vzdělávání (elektronická forma bude akceptována pro aktivity od 12. 3. 2020)
 • zaměření vzdělávací aktivity na další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání – zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace zaměstnanců (primárně tzv. hardskills)
 • maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení,
 • zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob,
 • jeli zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, pokud dodrží stanovená hygienická opatření (ochrana dýchacích cest, rozestupy)

Míra dotace: 85–100 % 

Výzva je vyhlášená a příjem žádostí je průběžný.

Termín realizace a ukončení vzdělávacích aktivit nejpozději do 30. 9. 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: