Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Poskytovatel:               Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

 

Kdo může žádat:

 • malé a střední podniky,
 • podniky působící v ČR (mimo hlavního města Prahy).


Na co lze získat podporu (příklady):

 • pořízení výrobních technologií se zaměřením na rozvoj průmyslu 4.0,
 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí,
 • účast na veletrzích a výstavách,
 • poradenské služby.


Cíle a priority programu:

Specifický cíl 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, propojení pořizovaných nebo stávajících technologií za pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů a protokolů (autonomní obousměrnou komunikací), podporováno bude dále pořízení strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby (princip průmyslu 4.0),
 • podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu MSP,
 • poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské činnosti, zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb,
 • podnikatelská infrastruktura pro potřeby MSP (např. revitalizace brownfieldů),
 • účast MSP na zahraničních veletrzích a výstavách,
 • usnadnění přístupu MSP k externímu financování jejich dalšího rozvoje, inovačních řešení, investic a růstu konkurenceschopnosti.


Termíny výzvy:

spuštění prvních výzev programu je plánováno na 2. pololetí 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: