Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Oběhové hospodářství

 

Poskytovatel:               Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

Cíle a priority programu:

 • pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin,
 • podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin,
 • investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými,
 • optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití,
 • projekty a realizace průmyslové symbiózy,
 • zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití,
 • důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.

Kdo může žádat:

 • MSP + mid caps do 499 zaměstnanců,
 • podniky působící v ČR (místo realizace musí být mimo hl. město).

Na co lze získat podporu (příklad):

 • podpora získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností.

Termíny výzvy:

 • Plánované vyhlášení výzvy:                14. 9. 2023
 • Plánovaný příjem žádostí:                  2. 10. 2023 – 31. 1. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narodni-plan-obnovy.cz/

 

Mám zájem o bližší informace: