Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Oběhové hospodářství

 

Poskytovatel:               Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

Cíle a priority programu:

  • pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin,
  • podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin,
  • investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými,
  • optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití,
  • projekty a realizace průmyslové symbiózy,
  • zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití,
  • důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.

Kdo může žádat:

  • malé podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací
  • podniky působící v ČR (mimo hlavního města Prahy).

Na co lze získat podporu (příklad):

  • podpora získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností.

Výzva se očekává v 4.Q 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narodni-plan-obnovy.cz/

 

Mám zájem o bližší informace: