Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK – Zavádění přípojných sítí (backhaul) – výzva I.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je zavést přípojné sítě (backhaul) širokopásmové infrastruktury a podporovat opatření na straně poptávky podporující kabelová řešení pro vlastníky soukromých domů ve venkovských oblastech.
 

Podporované aktivity:

  • Budování a modernizace přípojných sítí (backhaul), které zajistí odpovídající konektivitu od předávacího bodu k peeringovému centru prostřednictvím optických vláken či prostřednictvím jiné technologie se stejnými kvalitativními parametry, a zpřístupnění infrastruktury existujících neveřejných přístupových sítí.

Vhodný žadatel:

  • podnikatel v elektronických komunikacích s oprávněním CZ-NACE 61000 a registrací u ČTÚ podle zákona č. 127/2005 Sb.

Územní zaměření:

  • obce do 2 000 obyvatel, kde není zavedena přípojná sít (backhaul) s konektivitou od předávacího bodu k peeringovému centru prostřednictvím optických vláken, či prostřednictvím jiné technologie se stejnými kvalitativními parametry

Způsobilé výdaje:

  • vybudování přípojných sítí (backhaul),
  • stavební a inženýrské práce související s výstavbou přípojných sítí nebo s modernizací.

Alokace:

  • 1 mld. Kč

Míra podpory:

  • bude upřesněno

Termíny výzvy:

  • Plánované datum vyhlášení výzvy:                                                                   2024

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné podmínky výzvy určené na základě předchozích vyhlášených výzev a dostupných informací na stránkách API k OP TAK.

 

 

Mám zájem o bližší informace: