Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Poradenství

 

Poskytovatel: MPO, zprostředkující subjekt API

Cíl programu:

  • Cílem výzvy je podpora nákupu poradenských služeb pro MSP za účelem získání certifikátů nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství.

Kdo může žádat:

  • Malé a střední podniky.
  • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na:
  1. Získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)
  2. Zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Míra dotace je 50 %.
  • Dotace je poskytována ve výši 50 000 – 1 000 000 Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě dokumentace k proběhlé poradenské službě (např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení);
  • nákup externích poradenských služeb zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků.

Termín výzvy:

Výzva:                                               průběžná
Vyhlášení výzvy:                                 2024                  

 

Mám zájem o bližší informace: