Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Udržitelné hospodaření s vodou

 

Poskytovatel:               Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

Cíle a priority programu:

 • proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu,
 • přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody,
 • opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech,
 • optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků,
 • snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody,
 • využívání potenciálu odpadní páry,
 • optimalizace technologie chlazení,
 • jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody,
 • zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod,
 • instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků,
 • zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků,
 • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích,
 • revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace.

Kdo může žádat:

 • malé, střední a velké podniky,
 • podniky působící v ČR (mimo hlavního města Prahy).

Na co lze získat podporu (příklady):

 • optimalizace spotřeby vody ve výrobě,
 • znovuvyužití odpadní vody,
 • recyklace vody,
 • jímání vody,
 • využití páry, atd.

Termíny výzvy:

 • Plánované vyhlášení výzvy:                1. 8. 2023
 • Plánovaný příjem žádostí:                  15. 8. 2023 – 30. 11. 2023.

 

 

Mám zájem o bližší informace: