Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

MARKETING

 

Oblast zaměření:       Dotace na pronájem a provoz stánku na zahraniční výstavě či veletrhu, na dopravu exponátů a tvorbu marketingových propagačních materiálů pro účely výstavy či veletrhu

Podporované aktivity:

  • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
  • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály).

Jaké výdaje lze podpořit (způsobilé výdaje):

  • Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí
  • Doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace zajišťovaná externím dodavatelem
  • Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Kdo může žádat:

  • Malý a střední podnik, který má uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.
  • Žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy.
  • Aktivity žadatele musí směřovat do podporovaných oblastí CZ-NACE.

Kolik lze získat na jeden projekt:

  • Dotace.
  • Procentuální míra podpory bude upřesněna dle místa realizace a velikosti žadatele.

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                  2. Q 2023

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: