Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK – Podpora připojení bílých adresních míst k VHCN sítím – výzva I.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je vybudování sítí s velmi vysokou kapacitou („vysokokapacitních sítí“ či „VHCN"), jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům se zvláštním zaměřením na venkovské oblasti, kde tržní řešení nejsou rentabilní a kde existuje jen malá komerční motivace k zavádění takových sítí.
 

Podporované aktivity:

 • budování nových sítí s parametry pevných sítí VHCN,
 • modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby dosáhla parametrů pevných sítí VHCN.

Vhodný žadatel:

 • podnikatel v elektronických komunikacích s oprávněním CZ-NACE 61000 a registrací u ČTÚ podle zákona č. 127/2005 Sb.

Územní zaměření:

 • celá ČR, kromě Hl.m Prahy; adresní místa, která byla na základě mapování a veřejné konzultace vyhodnocena jako nepokrytá

Způsobilé výdaje:

 • vybudování pasivní síťové infrastruktury VHCN,
 • stavební a inženýrské práce související s výstavbou infrastruktury VHCN, nebo modernizací stávající infrastruktury do stavu infrastruktury VHCN,
 • aktivní prvky integrované do sítě s parametry VHCN,
 • jiné způsoby realizace infrastruktury,
 • náklady na zajištění organizace výběrových řízení.

Způsobilé výdaje musí vzniknout nejdříve v den přijatelnosti projektu - tj. den registrace žádosti o podporu.

Alokace:

 • 2 mld. Kč

Míra podpory:

 • bude upřesněno

Termíny výzvy:

 • Plánované datum vyhlášení výzvy:                                                                   1. Q 2024

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné podmínky výzvy určené na základě předchozích vyhlášených výzev a dostupných informací na stránkách API k OP TAK.

 

 

Mám zájem o bližší informace: