Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

VÝVOJ SW

 

Zaměření: Vývoj a pořízení specializovaného SW

Kdo může žádat:

  • Malé a střední podniky s min. 2 letou účetní historií

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • Forma: nevratná dotace            
  • Procentuální míra podpory: 50 %

Na co lze získat podporu:

  • Osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů),
  • nájemné,
  • služby expertů,
  • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem.

Předběžná alokace: 1 mld. Kč

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                 2023/2024

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: