Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - elektromobilita

 

Aktivity:

  • pořízení elektromobilů,
  • pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podniků),
  • pořízení akumulace energie vč. obnovitelných zdrojů energie,
  • v případě projektu zaměřeného na zpracování druhotných surovin pak na nákup strojů a zařízení, vybudování inženýrské sítě, na stavební náklady a projektovou dokumentaci.

Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty - malé, střední i velké podniky,
  • společnosti se střední tržní kapitalizací (jedná se o subjekty, které mají nejvýše 3 000 zaměstnanců) dle podporované ekonomické činnosti, a to minimálně s dvouletou historií.

Specifika a omezení:

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy, přičemž však sídlo společnosti může být na území hl. m. Prahy. 

Forma podpory:

  • finanční nástroje (zvýhodněné úvěry či záruky s možností odpuštění části splátek) / kombinace finančních nástrojů s dalšími formami podpory

Předpokládaná alokace: 1,9 mld. Kč

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                  06/2022

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: