Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury

Poskytovatel:               Ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkující subjekt API

 

Na co lze získat podporu (příklady):

 • budování a rozšiřování sítí vysokorychlostního internetu.

 

Cíle a priority programu:

Specifický cíl 3.1 Zvýšení digitálního propojení

 • modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury a zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu velmi vysoké kapacity s využitím zejména kabelů s optickými vlákny,
 • vytváření pasivní/fyzické infrastruktury potřebné pro budování vysokorychlostního přístupu k internetu prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou,
 • podpora využívání nových konstrukčních prvků a technologických postupů pro budování infrastruktury vysokokapacitních sítí s cílem zrychlení a zlevnění výstavby,
 • opatření na straně poptávky včetně její agregace například využitím voucherů na služby vysokorychlostního připojení prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou,
 • vybudování odborné a technické kapacity v území usnadňující a zrychlující interakci aktérů při budování sítí s velmi vysokou kapacitou v regionech,
 • vytváření informačních nástrojů stimulujících poptávku a zlepšujících informovanost veřejnosti o službách a sítích elektronických komunikací,
 • podpora efektivního sběru, ověřování a zpracování dat o sítích a službách elektronických komunikací.

 

   

  Termíny výzvy:

  spuštění prvních výzev programu je plánováno na 2. pololetí 2021.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mám zájem o bližší informace: