Ministerstvo průmyslu a obchodu

PROGRAM EFEKT III


Příjemci:

Veřejnoprávní právnické osoby – obec (město, městys, statutární město), městská část, svazek obcí.

Zaměření podpory:

Zpracování místní energetické koncepce.

Typové aktivity:

  • Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí.

Míra dotace: 70 % - 90 % (maximální výše podpory 400 tis. Kč – 500 tis. Kč)

Příjem žádostí otevřen do 30.4.2023

 

Mám zájem o bližší informace: