Národní sportovní agentura

Kabina 2021
 

Příjemci:

Územní samosprávný celek do 3 tis. obyvatel (včetně); svazky obcí; kraje; příspěvkové organizace obcí; příspěvkové organizace krajů; spolky vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost; ústavy; školské právnické osoby; církve a náboženské společnosti a jejich svazky; obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi a kraji (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).

 

Zaměření podpory:

Cílem Výzvy je podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepši atraktivitu obecního prostoru. Primárně je tato Výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení.

 

Typové aktivity:

Účelem/předmětem Výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice, a to prostřednictvím:

  1. technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  2. výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  3. vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení

 

Alokace: 400 mil. Kč

Konec příjmu žádostí: 31. 8. 2021

Míra podpory: 80 % (minimálně: 100 tis. Kč, maximálně: 800 tis. Kč nebo do výše sloučených limitů)

 

Mám zájem o bližší informace: