Národní sportovní agentura

Standardizovaná infrastruktura


Příjemci:
Kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje), obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.


Zaměření podpory

Cílem programu je zajištění přístupnosti sportovišť co největšímu počtu organizovaných sportovců a současně vytvářet a zlepšovat podmínky k zabezpečení nekomerčních oblastí sportu pro všechny.

 


Typové aktivity:

  • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů,
  • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.

Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:

  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
  • tréninkový zimní stadión,
  • plavecký bazén 25 m.


Alokace: 1,2 mld. Kč

 

Konec příjmu žádostí: 30. 6. 2022 v 17:00 hod.

 

Míra podpory: 70%

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: