Ústecký kraj

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023

 

Příprava odborné dokumentace – dotaci lze použít na zpracování:

   1. Energetického auditu,
   2. Projektové dokumentace,
   3. Hydrogeologického průzkumu (posudek),
   4. Geologického průzkumu,
   5. Odborné studie (např. územní, technické, regulační),
   6. Zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a  evropských dotačních programů

Příjemci:

pouze obce do 5 000 obyvatel

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činní 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činní 200 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Pokud je obsahem projektu zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci národních a evropských dotačních programů, může na tuto položku rozpočtu příjemce dotace použít dotaci ve výši maximálně 50 000 Kč.

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost na vypracování jedné odborné dokumentace.

Alokace: 8 mil. Kč

Příjem žádostí:  3. 4. 2023 – 3. 5. 2023

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

 

Mám zájem o bližší informace: