Státní fond podpory investic

Brownfieldy – na revitalizaci území se starou stavební zátěží

 

Příjemci:

Územní samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst, pokud to statut města umožňuje).

Zaměření podpory:

Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných Brownfieldů (území se starou stavební zátěží), které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji.

Typové aktivity:

 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě, přístavbě nebo nástavbě stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,
 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě nebo jiné změně podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,
 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě nebo jiné změně zařízení, které je součástí území
  se starou stavební zátěží,
 • k provedení stavby včetně jejího zařízení na území se starou stavební zátěží,
 • k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou stavební zátěží,
 • k odstranění nebo částečnému odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží,
 • k vybudování, umístění nebo úpravě inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží,
 • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území revitalizováno.

 

Předpokládaný příjem žádostí: bude upřesněno, vyhlášení výzvy je odloženo

 

Míra podpory:

 • nejvýše 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území,
  je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části A přílohy NV č. 496/2020 Sb.,
 • nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části B přílohy k NV č. 496/2020 Sb.,
 • až 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li
  se území se starou stavební zátěží na území podle části C NV č. 496/2020 Sb.

 

 

 


Možnost kombinace s úvěrem (nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území).

 

Mám zájem o bližší informace: