Státní fond podpory investic

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Malé projekty – 4. výzva

 

Oblast zaměření:     

 • Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití
 • Cílem programu je odstranění nevyužívaných staveb a následné vybudování přírodního úložiště uhlíku (tzn. lesoparku nebo lesa) na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají a není možné je znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji.

 

Kdo může žádat:

 • Územní samosprávné celky

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou dotace.
 • Dotace na malé projekty v rozsahu 3 - 30 mil. Kč

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • odstranění stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a terénní úpravy, úprava a vytvoření zeleně na území se starou stavební zátěží, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku.

 

Specifika a omezení:

 • Přírodním úložištěm uhlíku se rozumí území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby, a které vzniklo za účelem vázání oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy do vegetace, příp. také do půdy a jedná se o území:
  • lesoparku v zastavěném území obce; nebo
  • lesa založené podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce

 

Termíny:

Vyhlášení výzvy:                   1. 2. 2023
Příjem žádostí:                     20. 2. 2023 – 20. 4. 2023
Alokace na výzvu:                160 000 000 Kč

 

Mám zájem o bližší informace: