Státní fond podpory investic

Nájemní byty - úvěr

 

Příjemci:

Obce, právnické a fyzické osoby

Zaměření podpory:

Podpora výstavby nájemních bytů a domů (formou novostavby či přestavby budov) pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby, zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma).

Typové aktivity:

  • novostavba bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty;
  • stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě);
  • nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy);
  • stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde dosud žádný byt způsobilý k bydlení nebyl;
  • stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.

Míra podpory: 90 % rozhodných výdajů (maximální výše úvěru je 100 mil. Kč)

Mám zájem o bližší informace: